Website:Leader Panel

From B-Zone Wiki
Jump to: navigation, search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎Română

Panoul de control al liderilor este extrem de important, datorita faptului că de aici orice lider poate să aplice sancțiuni sau promovări și mai ales să demită anumiți membrii din echipa sa. Pagina panoului de control, cuprinde în meniul din partea stângă mai multe sub-pagini, ce ajută liderul să monitorizeze activitatea jucătorilor membrii ai facțiunii sale.


Members

Din această sub-pagină, un lider poate:

 • Să vizualizeze data la care s-a logat ultima dată un anumit membru al facțiunii.
 • Să vizualizeze data la care s-a alăturat facțiunii un jucător.
 • Să vizualizeze data la care jucătorul a fost ultima dată promovat.
 • Să promoveze respectiv retrogradeze în rang membrii(doar cei offline).
 • Să elimine un jucător din facțiune (doar dacă este offline).
 • Să ofere sau să șteargă avertizări în facțiune (FW).
 • Să vizualizeze numărul de avertizări primite în facțiune.


Faction activity

Vizitând această pagină, un lider poate să vadă activitatea în facțiune a tuturor membrilor. Fiecare rând din tabel dispune de o căsuță, cu ajutorul căreia liderul poate să declare respectivul rand de activitate ca fiind invalid din diverse motive.


Faction reports

Această pagină afișează liderului un tabel informativ ce cuprinde informații despre rapoartele membrilor facțiunii sale, în felul următor:

 • Numele jucătorului
 • Intervalul de timp în care s-a înregistrat raportul de activitate (o săptămână).
 • Numărul de puncte acumulate


Pending reports

Toate reclamațiile la care liderul nu a oferit un răspuns final încă, sunt trimise în această pagină. Aici există un tabel simplu ce cuprinde:

 • Numele membrului reclamat
 • Numele jucătorului reclamant
 • Data la care a fost înregistrată reclamația
 • Un buton (View) pentru ca liderul să poată ajungă la formularul de reclamație completat de către reclamant.

Notă: Din pagina reclamației propriu zise, accesată prin butonul View, liderul poate să emită un răspuns final la reclamație.


Closed reports

Aici vor apărea toate reclamațiile care și-au primit un răspuns deja din partea liderului. Tabelul din această pagină afișează aceleași detalii ca și în cazul paginii Reclamații în așteptare.


Pending applications

Toate aplicațiile care nu au primit un răspuns (acceptat/respins/respins la teste/invitat) din partea liderului vor apărea în această pagină, fiind detaliate:

 • Numele jucătorului aplicant
 • Data la care aplicația a fost depusă.
 • Un buton View, cu ajutorul căruia liderul ajunge la formularul aplicației completat de respectivul aplicant.


Candidates Table

Vizitând această pagină, websiteul va afișa un tabel ce cuprinde jucătorii care trebuie să dea testul de intrare, respectiv jucătorii care au dat testul de intrare şi verdictul oferit de către tester.

Accepted applications / Rejected applications / Test failed applications / Invited applications

Vizitând această pagină, websiteul va afișa un tabel ce cuprinde informații despre aplicația unui anumit jucător, aplicație care a fost marcată ca acceptată/respinsă/Picat la teste/Invitat. Informațiile din tabel se referă la:

 • Numele jucătorului acceptat
 • Data la care a fost publicată aplicația
 • Răspunsul oferit de către lider
 • Data la care liderul a oferit răspunsul aplicației
 • Un buton View, cu ajutorul căruia liderul ajunge la formularul aplicației completat de respectivul aplicant.

Inactivities / Resignations

Vizitând această pagină, websiteul va afișa un tabel ce cuprinde inactivităţile sau demisiile active, respectiv cele procesate.

Blacklisted Members

Vizitând această pagină, websiteul va afișa un tabel cu jucătorii aflaţi pe lista neagră a facţiunii.

Application Model

Din această pagină, liderul facţiunii poate modifica întrebările pentru aplicaţia de intrare în facţiune.

 • Din această pagină se pot modifica şi cerinţele minime de aplicare.

Application Search

Din această pagină, liderul facţiunii poate căuta o aplicaţie după o propoziţie sau o frază, pentru a verifica originalitatea acesteia.