Comenzi uzuale:Joburi

From B-Zone Wiki
Jump to: navigation, search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎Română
#1
#2
#3

Pentru a putea lucra la unul dintre joburile disponibile pe servere, trebuie să cunoașteți comenzile disponibile pentru acestea.

/jobs

Această comandă deschide o listă a tuturor joburilor. Lista cuprinde următoarele detalii despre fiecare job în parte:

 • Numele jobului
 • Orașul din care face parte
 • Tipul jobului (legal/ilegal)
 • Nivelul minim necesar angajării la respectivul job

Notă: Pentru a vă ajuta imaginația, puteți găsi o astfel de listă la imaginea #1.

/jobhelp

Comanda afișează lista tuturor comenzilor disponibile în cadrul unui job.
Exemplu: Având jobul Farmer serverul va afișa comanda /work.

/getjob

Cu ajutorul acestei comenzi orice jucător poate să se angajeze, dacă îndeplinește următoarele condiții:

 • Să aibă nivelul minim necesar angajării (vezi nivelul necesar tastând comanda /jobs).
 • Să se afle destul de aproape de marcajul special (i - vezi imaginea #2).

/work

Această comandă este una dintre cele mai folosite comenzi în privința joburilor. Cu ajutorul acestei comenzi un jucător poate să-și înceapă munca. Comanda /work funcționează pentru toate joburile, mai puțin Detectiv, Mecanic Auto și Avocat.

/skills

Comanda /skills este una generală, jucătorii putând să o acceseze chiar daca nu sunt angajați la vreun job. Prin tastarea comenzii, serverul vă va afișa un dialog ce cuprinde informații despre skillul deținut al fiecărui job.

Notă: Pentru a vă ajuta imaginația, puteți găsi o astfel de listă la imaginea #3.

/switchjob

Anumite facțiuni permit deținerea unui job auxiliar specific acelei facțiuni cât și un job normal la alegerea jucătorului, astfel că membrii acestor facțiuni pot deține simultan două joburi și pot face schimbul între acestea folosind această comandă.

 • Membrii departamentelor și membrii Hitmen Agency au ca job auxiliar jobul Detectiv.
 • Membrii din ganguri au ca job auxiliar jobul Distribuitor de Arme.
 • Membrii din TTC, Paramedics, News Reporters, Taxi LS/LV/SF, School Instructors LS/LV/SF au ca job auxiliar jobul Mecanic.

/jobskillup

Comanda /jobskillup este una generală, ea poate fi folosită pentru a vă crește skillul curent la anumite joburi.

 • Trebuie să aveți gratuități de tip JobSkill.
 • Jobul la care doriți să vă creșteți skill-ul trebuie să aibe sistem de skill.
 • Nu trebuie să aveți deja skillul maxim la jobul la care doriți să vi-l creșteți.