Comenzi uzuale:Bizuri

De la B-Zone Wiki
Salt la: navigare, căutare
Alte limbi:
English • ‎Română
Business.png
Text informativ

Caracteristici generale

  • În cazul în care uşa bizului nu este încuiată de către proprietarul acestuia, absolut oricărui jucător îi este permisă folosirea comenzilor /enter şi /exit. Comenzile stau doar la dispoziţia proprietarului.
  • Pentru a afla absolut toate comenzile de control ale unui biz, comenzi a căror semnificaţie este explicată în aceasta pagină, folosiţi pe servere comanda "/businesshelp".
  • Află mai multe informaţii despre bizuri, pe pagina Bizuri.


Comenzi

/bizradio

Folosind această comandă, proprietarul unui biz va putea să redea un post de radio sau un link YouTube în interiorul propriului biz. Atunci când un jucător va intra in respectivul biz, va auzi postul de radio sau coloana sonoră de la YouTube, care au fost setate de către proprietar. Prin folosirea comenzii /bizradio în interiorul unui biz care nu vă aparține, veți putea controla abilitatea voastră de a auzi stream-urile audio din interiorul bizului. De asemenea, redarea sunetului poate fi oprită de către proprietar folosind această comandă.

/enter

Comanda /enter se foloseste de obicei pentru a intra în clădiri, în cazul acesta, în bizuri. Comanda este executată cu succes (veţi reuşi să intraţi in biz), numai dacă vă aflaţi destul de aproape de uşa bizului respectiv. Pentru o executie mai rapidă, puteţi să folosiţi echivalentul aceste comenzi şi anume tasta "F" de pe tastatura voastră.

/exit

Comanda /exit se foloseste de obicei pentru a ieşi dintr-o clădire, în cazul acesta, dintr-un biz. Comanda este executată cu succes (veţi reuşi să ieşiţi din biz), numai dacă vă aflaţi destul de aproape de uşa pe care se iese. Pentru o executie mai rapidă, puteţi să folosiţi echivalentul aceste comenzi şi anume tasta "F" de pe tastatura voastră.

/open

Cu ajutorul comenzii vă puteţi încuia şi descuia propriul biz.
În cazul unui biz închis, singurul jucător care va putea să intre in continuare în interiorul bizului, este proprietarul.
Puteţi beneficia de această comandă numai în cazul în care sunteţi deţinătorul unui biz.
Pentru o execuţie cu succes a comenzii, trebuie să vă aflaţi in interiorul bizului, cât mai aproape de uşa ieşirii, sau în exteriorul acesteia, cat mai aproape de uşa intrării.

/sellbiztostate

În urma utilizării acestei comenzi, veţi vinde bizul statului, singurii bani pe care îi veţi încasa fiind cei aflaţi în seiful bizului, în cazul în care acesta nu este gol.

/bizprice

Utilizarea corectă a comenzii va duce la activarea posibilităţii ca un jucător al serverului sa vă cumpere bizul în schimbul sumei de bani pe care aţi setat-o.
Exemplu: "/bizprice 100000" va seta preţul bizului la $100.000.
Preţul minim pe care il puteţi seta propriului biz este reprezentat de produsul dintre nivelul bizului si numărul 1.000.
Exemplu: Dacă deţineţi un biz ce are nivel 15, preţul minim pe care i-l puteţi seta este 15 înmulţit cu 1.000, adică $15.000
Preţul maxim pe care il puteţi seta propriului biz este reprezentat de produsul dintre nivelul casei si numărul 1.000.000.
Exemplu: Dacă deţineţi un biz ce are nivel 15, preţul maxim pe care i-l puteţi seta este 15 înmulţit cu 1.000.000, adică $15.000.000

/bizwithdraw

Comanda are ca efect sustragerea banilor din seiful bizului, bani produşi din taxa de intrare pe care jucătorii o platesc la intrarea în biz.
Pentru a afla ce sumă de bani deţineţi in seiful bizului, tastaţi comanda /bizwithdraw, fără a specifica suma pe care doriţi sa o sustrageţi din seif.
Dacă doriţi să sustrageţi o anumită sumă de bani, tastaţi comanda dupa modelul următor: "/bizwithdraw 500", va sustrage $500 din seiful bizului.
Pentru o execuţie corectă şi cu succes a comenzii, trebuie să vă aflaţi in interiorul bizului (în cazul in care se poate patrunde in interiorul acestuia), cât mai aproape de uşa ieşirii, sau în exteriorul acestuia, cât mai aproape de uşa intrării.

/bizname

Comanda îi permite oricărui proprietar de biz sa-i seteze biz-ului respectiv un nume, un mesaj sau orice alt text ce se încadreaza în limita de maximum 45 de caractere. Exemplu: "/bizname Banca Los Santos", va seta numele numele specific bizului în "Banca Los Santos".

/bizfee

Utilizând această comandă, puteţi seta taxa de intrare în biz.
Fiecărui jucător ce intră într-un biz îi va fi sustrasă suma de bani setată de către proprietarul bizului folosind această comandă.
Comanda este executată corect si cu succes numai dacă aţi ales un preţ cuprins între $10 şi $180 în cazul în care bizul este o benzinarie, sau cuprins între $1 şi $100 în cazul celorlalte bizuri, exceptând bizurile cu taxă standard (nemodificabilă).
Bizurile cu taxă standard sunt: PnS-urile, Tuningurile, Phone Co., Spitalul, Carcolor, Towcar, House Upgrade.

/bizgunprice

Utilizând această comandă, puteţi seta variaţia preţului armelor din magazinul de arme pe care îl deţineţi.
Comanda funcţionează numai dacă bizul pe care îl deţineţi este un magazin de arme.
Valoarea pe care o puteţi alege este cuprinsă între 50 si 250, însă aceasta nu este suma de bani pe care o primeşte proprietarul bizului, ci doar o constantă care determină variaţia preţului armelor în funcţie de numărul de gloanţe cumpărat.
Dacă valoarea setată prin comanda /bizgunprice este 50, atunci cumpărătorul va plăti doar preţul armei (preţ fix), indiferent de numărul de gloanţe cumpărat. Dacă valoarea setată prin comanda /bizgunprice este mai mare de 50, pana la maxim 250, atunci preţul armelor variază in funcţie de numărul de gloanţe cumpărat.

/bizinfo

Pentru utilizarea comenzii nu trebuie sa vă aflaţi langă biz sau în interiorul acestuia, comanda fiind utilizabilă oriunde v-aţi afla daca sunteţi proprietarul unui biz.
Prin tastarea comenzii, serverul vă va arăta câteva detalii despre bizul vostru:

  • Nivelul bizului.
  • Dacă respectivul biz este incuiat sau nu.
  • Valoarea minimă pentru care bizul poate sa fie vândut.
  • Valoarea taxei de intrare.
  • Totalul veniturilor.


Postări similare

• Bizuri - Descriere generală
• Case - Descriere generală
• Case - Comenzi uzuale