Comenzi uzuale:Banca

From B-Zone Wiki
Jump to: navigation, search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎Română
Serverul B-Zone RPG dispune de 3 bănci, câte una în fiecare oraş (Las Venturas, Los Santos, San Fierro). Următoarele comenzi pot fi utilizate în oricare dintre cele 3 bănci (exceptând comanda numarul 5, aceea putând sa fie folosită doar lângă un bancomat):
Banca din Los Santos
Banca din Las Venturas
Banca din San Fierro
#1 Interfață ATM

/balance

În urma folosirii acestei comenzi, banca iţi va afişa suma de bani pe care o deţii în bancă în momentul respectiv.
Puteţi sa folositi comanda numai dacă vă aflaţi într-una dintre cele 3 bănci.

/withdraw

Cu ajutorul comenzii poţi sustrage bani din propriul cont bancar.
Sintaxa pe care trebuie s-o completaţi pentru a funcţiona cu succes comanda, este următoarea: /withdraw <suma de bani>
Puteţi sa folositi comanda numai dacă vă aflaţi într-una dintre cele 3 bănci.
Exemplu: /withdraw 5000
Efect: Prin folosirea exemplului, vei primi $5.000 în mână, bani ce sunt sustraşi din contul tau bancar.

/deposit

Cu ajutorul comenzii poţi adăuga bani în propriul cont bancar.
Sintaxa pe care trebuie s-o completaţi pentru a funcţiona cu succes comanda, este următoarea: /deposit <suma de bani>
Puteţi sa folosiţi comanda numai dacă vă aflaţi într-una dintre cele 3 bănci.
Exemplu: /deposit 5000
Efect: Îţi va sustrage $5.000 din banii pe care îi ai cu tine si îi va depune la bancă.

/transfer

Cu ajutorul comenzii poţi transfera bani din contul tău bancar, în contul bancar al altui jucător.
Sintaxa pe care trebuie s-o completaţi pentru a funcţiona cu succes comanda, este următoarea: /transfer <ID sau nume player> <suma de bani>
Puteţi sa folosiţi comanda numai dacă vă aflaţi într-una dintre cele 3 bănci, excepție făcând organizatorii de evenimente.
Exemplu: Presupunând un jucător online, cu numele "Adi007" si având ID-ul 13: /transfer 13 5000 sau /transfer Adi007 5000
Efect: Îţi va sustrage $5.000 din banii pe care îi ai în contul tău bancar şi îi va depozita in contul bancar al jucătorului Adi007.
Notă: Pentru a transfera bani, ai nevoie de minim level 3.
Notă: Taxa percepută la transfer este de 1%, poate fi calculată cu formula: 1/100 * suma_transferată

/atmwithdraw | /atm

Prin folosirea comenzii [/atmwithdraw] sau [/atm] în fața unui ATM poţi sustrage bani din contul tău bancar, in mână.
De obicei, ajunsi în fața unui ATM o să vi se deschidă o interfață primitoare (imaginea #1), urmând de acolo să selectați suma de bani dorită. Totuși, daca închideți din greșeală interfața, se poate folosi una dintre cele 2 comenzi menționate mai sus pentru a o redeschide.
Puteţi sa folosiţi comanda numai dacă vă aflaţi lângă un ATM (bancomat).
Notă: Daca doriți să găsiți un ATM puteți să vă folosiți de comanda /gps, mai multe detalii puteți găsi aici.