Difference between revisions of "Alte sisteme:Bunker System/en"

From B-Zone Wiki
Jump to: navigation, search
(Pagină nouă: == Blueberry Bunker == Blueberry Bunker is located near Blueberry city, near HQ Hitmen (image #4). This is the most expensive of the three bunkers and can be bought for '''3,500,00...)
(Pagină nouă: = Destroy = *The destroy option for the Bunker will delete it from your account, without getting anything in return. *When destroying it you lose (supplies, stock, upgrade...)
(11 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 33: Line 33:
 
The position is in the center of the map, making it the perfect buy for those who seek the most profitable Bunker.<br />
 
The position is in the center of the map, making it the perfect buy for those who seek the most profitable Bunker.<br />
  
= Caracteristici Generale =
+
= General characteristics =
* Bunkerele pot fi cumpărate începând cu level 10. Pentru a cumpăra unul trebuie să mergeți la locația acestuia pe hartă și să folosiți comanda '''/buybunker''' (imaginea #5) dacă dispuneți de banii necesari în mână.
+
*Bunkers can be bought starting from level 10. In order to buy one you need to go to its location on the map and use '''/buybunker''' (image #5) if you have the necessary cash in hand.
* Fiecare jucător poate cumpăra un singur Bunker per cont. Mai mulți jucători pot deține un Bunker în aceeași locație.
+
*Each player can buy a single Bunker per account. More players can own a Bunker in the same location.
* Bunkerul nu este transferabil pe alte conturi și nu poate fi vândut altor jucători. În cazul în care dețineți un Bunker și doriți să cumpărați altul mai scump, veți plăti doar diferența de bani. De reținut faptul că îmbunătățirile, proviziile și stocul din Bunkerul vechi se vor pierde când cumpărați alt Bunker.
+
*The Bunker is not tranferrable on other accounts nor can it be sold to other players. If you own a Bunker and wish to buy a more expensive one, you will only pay the difference in value. '''Remember that upgrades, provisions and stock from the old Bunker will be lost when buying another one.'''
* Doar proprietarul poate intra în Bunker, cu condiția să nu aibă wanted. Dacă primește wanted în timp ce se află în interior va fi dat afară.
+
*Only the owner can enter the Bunker, as long as they don't have wanted. If you get wanted while inside the Bunker you will get kicked out of it.
* Misiunile din Bunker nu pot fi începute fără a deține licențele aferente.<br />
+
*Bunker Missions cannot be started if you do not have the appropriate licenses.<br />
  
= Centrul de Comandă =
+
= The Command Center =
* Bunkerul poate fi gestionat de la centrul de comandă (imaginea #6) folosind comanda '''/bunker'''. Dacă nu știți unde se află acesta tastați comanda când intrați în Bunker și veți primi un checkpoint cu locația.
+
*The Bunker can be managed from the command center (image #6) using the command '''/bunker'''. If you do not know where it is just type the command when you enter the Bunker and you will receive a checkpoint with the location.
* Centrul de comandă permite să verificați proviziile, stocul, câștigul total din Bunker, să începeți misiuni de aprovizionare, misiuni de vânzare, să cumpărați îmbunătățiri sau să renunțați la Bunker.<br />
+
*The command center allows to check supplies, stock, total earnings from the Bunker, to start supply missions, sell stock, buy upgrades or destroy the Bunker.<br />
  
= Reaprovizionarea și Proviziile =
+
= Resupply and Supplies =
*Bunkerul are nevoie de provizii pentru a funcționa și a produce stoc. Pentru a aduna provizii accesați butonul de Reaprovizionare și veți vedea un dialog (imaginea #7) de unde veți putea începe o misiune de aprovizionare cât și o opțiune de a invita ajutoare.
+
*The Bunker needs supplies in order to produce stock. To gather supplies you need to access the Resupply button and you will see a dialog where you can start a resupply mission as well as invite players to help you.
*Un proprietar de Bunker poate invita până la 3 prieteni să-l ajute cu aprovizionarea, aprovizionând astfel Bunkerul mult mai rapid.
+
*A Bunker owner can invite up to 3 friends to help out with resupply, thus making the resupply process quicker.
*Cantitatea maximă de provizii pe care o poate deține un Bunker este de 100 unități.
+
*The capacity quantity a Bunker can have is 100 units.
*Misiunile de aprovizionare nu pot fi începute dacă Bunkerul are cel puțin 80 unități de provizii.
+
*The resupply missions cannot be started if the Bunker has at least 80 units of supplies.
*Există un total de 4 misiuni de aprovizionare, fiind determinate aleatoriu de către server:<br />
+
*There are a total of 4 resupply missions, being given random by the server:<br />
  
 
== Rob a Rival ==
 
== Rob a Rival ==
*Dacă există Bunkere deținute de alți jucători iar aceștia nu au îmbunătățirea de Securitate, poți primi ca misiune să îi ataci și să le furi din provizii cât timp aceștia dețin minim 25 de unități de provizii.
+
*If there are any Bunkers owned by other players and they do not have the Security upgrade, you may get a mission to attack and steal their supplies if they have at least 25 units of supplies.
*Dacă primiți o astfel de misiune trebuie să mergeți la Bunkerul marcat pe hartă printr-un checkpoint și să distrugeți cele 4 seifuri (imaginea #8). Acestea sunt vizibile precum în imaginea de mai sus și se găsesc în exteriorul Bunkerelor. *Pentru a le distruge trebuie să trageți cu o armă în ele până când dispar.
+
*If you receive such a mission you need to go to the Bunker marked on the map via a checkpoint and destroy the 4 safes. They are visible as seen in the image above and can be found in on the exterior of the Bunkers. In order to destroy them you need to shoot them with a weapon until they disappear.
*Proprietarii Bunkerelor atacate au dreptul de a le apăra.
+
*Owners of attacked Bunkers have the right to defend them.
*Misiunea aceasta va avea un timp alocat de 15 minute. Dacă nu e îndeplinită în timpul stabilit misiunea va eșua și va trebui refăcută.
+
*This mission will have a time of 15 minutes. If you do not finish the mission in time you need to start a new one.
*Dacă misiunea are succes, Bunkerul atacat va pierde 25 unități de provizii iar atacatorul va primi 25 unități de provizii pentru fiecare seif spart, astfel că poate umple proviziile Bunkerului dintr-o singură astfel de misiune.<br />
+
*If the mission is successful, the attacked Bunker will lose 25 units of supplies and the attacker will receive 25 units of supplies for each destroyed safe, thus they can fully fill out the supplies of their Bunker in just one such mission.<br />
  
 
== Salvage Yard Job ==
 
== Salvage Yard Job ==
*Undeva pe hartă vor fi spawnate niște vehicule de tip Rumpo care conțin provizii și trebuie livrate la Bunker (imaginea #9).
+
*Somewhere on the map there will be spawned some Rumpo vehicles that contain supplies and must be delivered to the Bunker.
*Când începeți o misiune de aprovizionare nu uitați să aveți un vehicul lângă Bunker pentru a avea mijloc de transport până la destinație.
+
*When starting a resupply mission don't forget to have a vehicle near your Bunker so you can have a means of transport to your destination.
*Fiecare Rumpo livrat va crește proviziile din Bunker cu 13 unități, iar într-o misiune fiecare participant va primi să livreze pe rând câte 2 Rumpo, așadar un total de 26 unități de provizii per participant.
+
*Each Rumpo you deliver will grow supplies from the Bunker with 13 units, and during a mission each participant will get to deliver 2 Rumpo, so a total of 26 units of supplies per participant.
*Dacă într-o misiune participă 4 jucători, proviziile vor fi umplute dintr-o singură misiune cu 100 unități de provizii. Așadar pentru eficientizarea timpului vă indicăm să vă chemați prietenii să vă ajute, altfel va trebui să *începeți mai multe misiuni pentru a umple proviziile.
+
*If during a mission there are 4 participants, the supplies will fill out to 100 units in just one mission. So in order to better manage your time we suggest you call out your friends for help, otherwise you will have to do multiple resupply missions.
*Timpul alocat acestei misiuni este între 20 și 30 de minute în funcție de Bunkerul deținut.<br />
+
*The time allocated for this mission is between 20 and 30 minutes depending on the Bunker you own.
  
 
== Steal the Cargobob ==
 
== Steal the Cargobob ==
*Undeva pe hartă vor fi spawnate niște aeronave de tip Cargobob care conțin provizii și trebuie livrate la Bunker (imaginea #10).
+
*Somewhere on the map there will be spawned some Cargobobs that contain supplies and must be delivered to the Bunker.
*Când începeți o misiune de aprovizionare nu uitați să aveți un vehicul lângă Bunker pentru a avea mijloc de transport până la destinație.
+
*When starting a resupply mission don't forget to have a vehicle near your Bunker so you can have a means of transport to your destination.
*Fiecare Cargobob livrat va crește proviziile din Bunker cu 13 unități, iar într-o misiune fiecare participant va primi să livreze pe rând câte 2 Cargobob-uri, așadar un total de 26 unități de provizii per participant.
+
*Each Cargobob you deliver will grow supplies from the Bunker with 13 units, and during a mission each participant will get to deliver 2 Cargobobs, so a total of 26 units of supplies per participant.
*Dacă într-o misiune participă 4 jucători, proviziile vor fi umplute dintr-o singură misiune cu 100 unități de provizii. Așadar pentru eficientizarea timpului vă indicăm să vă chemați prietenii să vă ajute, altfel va trebui să *începeți mai multe misiuni pentru a umple proviziile.
+
*If during a mission there are 4 participants, the supplies will fill out to 100 units in just one mission. So in order to better manage your time we suggest you call out your friends for help, otherwise you will have to do multiple resupply missions.
*Timpul alocat acestei misiuni este între 20 și 30 de minute în funcție de Bunkerul deținut.<br />
+
*The time allocated for this mission is between 20 and 30 minutes depending on the Bunker you own.
  
 
== Get the Cash ==
 
== Get the Cash ==
*Undeva pe hartă vor fi spawnate niște vehicule de tip Securicar care conțin provizii și trebuie livrate la Bunker (imaginea #11).
+
*Somewhere on the map there will be spawned some Securicars that contain supplies and must be delivered to the Bunker.
*Când începeți o misiune de aprovizionare nu uitați să aveți un vehicul lângă Bunker pentru a avea mijloc de transport până la destinație.
+
*When starting a resupply mission don't forget to have a vehicle near your Bunker so you can have a means of transport to your destination.
*Fiecare Securicar livrat va crește proviziile din Bunker cu 13 unități, iar într-o misiune fiecare participant va primi să livreze pe rând câte 2 Securicar, așadar un total de 26 unități de provizii per participant.
+
*Each Securicar you deliver will grow supplies from the Bunker with 13 units, and during a mission each participant will get to deliver 2 Securicars, so a total of 26 units of supplies per participant.
*Dacă într-o misiune participă 4 jucători, proviziile vor fi umplute dintr-o singură misiune cu 100 unități de provizii. Așadar pentru eficientizarea timpului vă indicăm să vă chemați prietenii să vă ajute, altfel va trebui să *începeți mai multe misiuni pentru a umple proviziile.
+
*If during a mission there are 4 participants, the supplies will fill out to 100 units in just one mission. So in order to better manage your time we suggest you call out your friends for help, otherwise you will have to do multiple resupply missions.
*Timpul alocat acestei misiuni este între 20 și 30 de minute în funcție de Bunkerul deținut.<br />
+
*The time allocated for this mission is between 20 and 30 minutes depending on the Bunker you own.  
  
== Folosirea Proviziilor ==
+
== Using Supplies ==
*Ca un Bunker să producă stoc acesta trebuie să dețină provizii.
+
*For a Bunker to produce stock it needs supplies.
*Bunkerele cu îmbunătățiri vor consuma mai greu proviziile, astfel că vor produce mai mult stoc în timp și vor trebui aprovizionate mai rar.
+
*Bunkers with upgrades will consume supplies harder, thus will produce more stock in time and you will have to resupply more rarely.
*Aceste provizii se consumă în timp, astfel:
+
*These supplies get consumed in time, like so:
**Bunker fără nicio îmbunătățire: 1 unitate se consumă în 100 secunde
+
**Bunker without any upgrades: 1 unit is consumed in 100 seconds
**Bunker cu îmbunătățire de staff sau echipament: 1 unitate se consumă în 200 secunde
+
**Bunker with staff or equipment upgrade: 1 unit is consumed in 200 seconds
**Bunker cu îmbunătățire staff + echipament: 1 unitate se consumă în 300 secunde
+
**Bunker with staff + equipment upgrade: 1 unit is consumed in 300 seconds
*Având în vedere cifrele de mai sus, un Bunker fără vreo îmbunătățire va trebui aprovizionat la fiecare 2-3 ore în timp ce un Bunker îmbunătățit la maxim va trebui aprovizionat la fiecare aproximativ 8-9 ore.<br />
+
*Having in mind the numbers above, a Bunker with no upgrades will need resupplying at each 2-3 hours while a fully upgraded Bunker will need resupplying at every 8-9 hours.<br />
  
= Vânzarea și Stocul =
+
= Selling and Stock =
*Stocul poate fi vândut începând cu minim 1 unitate de stoc.
+
*Stock can be sold starting from at least 1 unit of stock.
*Prețul per unitate de stoc este de 1,000$ pentru vânzarea la o locație apropiată sau 2,000$ pentru vânzarea la o locație depărtată.
+
*The price for stock unit is of 1,000$ for selling in a close location or 2,000$ for selling in a far location.
*Astfel dacă dețineți 100 unități de stoc veți primi 100,000$ la vânzarea apropiată sau 200,000$ la vânzarea depărtată.
+
*So if you have 100 units of stock you will get 100,000$ if you sell close or 200,000$ if you sell far.
*În funcție de stocul deținut va trebui să livrați mai multe vehicule de tip Bandito în locația marcată pe hartă. Este indicat ca dacă vindeți stoc care încape în mai mult de 1 vehicul să vă invitați prietenii să vă ajute, altfel veți fi nevoiți să faceți mai multe drumuri pentru a vinde stocul acumulat. Mai multe informații puteți găsi în imaginea #12.
+
*Depending on how much stock you sell, you will need to deliver multiple Bandito vehicles to the location marked on the map. It is indicated that if you sell stock that fits more than 1 vehicle to invite friends to help you out, or you will have to make multiple trips to sell the accumulated stock. More information can be found in image #12.
*Fiecare ajutor la misiunea de vânzare va primi 10% din banii plății finale, fără a scădea din banii pe care îi primește proprietarul Bunkerului.
+
*Each helper for the sale mission will receive 10% of the final payment, without substracting money from what the Bunker owner receives.
*Timpul alocat vânzării de stoc este de 5 minute pentru vânzarea apropiată și 10 minute vânzarea depărtată.<br />
+
*The time for stock sale is 5 minutes for close sale or 10 minutes for selling farther away.<br />
  
== Stocul ==
+
== Stock ==
*Ca un Bunker să producă stoc acesta trebuie să dețină provizii. '''Stocul va fi produs NUMAI dacă proprietarul este online.'''
+
*For a Bunker to produce stock it needs supplies. '''Stock is produced ONLY when the owner is online.'''
*Bunkerele cu îmbunătățiri vor crea mai repede stoc, astfel că vor produce mai mult stoc în timp și vor aduce profit mai repede.
+
*Bunkers with upgrades will crate stock sooner, thus will produce more stock in time and bring profits quicker.
*Stocul se creează în timp, astfel:
+
*Stock gets created in time, like so:
**Bunker fără nicio îmbunătățire: 1 unitate creată la fiecare 20 de minute
+
**Bunker without any upgrades: 1 unit is created each 20 minutes
**Bunker cu îmbunătățire de staff sau echipament: 1 unitate creată la fiecare 15 de minute
+
**Bunker with staff or equipment upgrade: 1 unit is created each 15 minutes
**Bunker cu îmbunătățire staff + echipament: 1 unitate creată la fiecare 10 de minute
+
**Bunker with staff + equipment upgrade: 1 unit is created each 10 minutes
*Având în vedere cifrele de mai sus, un Bunker fără vreo îmbunătățire va avea stoc maxim în aproximativ 33 de ore în timp ce un Bunker îmbunătățit la maxim își va umple stocul în aproximativ 16 ore.
+
*Having in mind the numbers above, a Bunker with no upgrades will have full stock in about 33 hours while a fully upgraded Bunker will have full stock in about 16 hours.
*De aici au fost stabilite inclusiv prețurile pentru Bunkere și îmbunătățiri, astfel că în timp fiecare dintre ele își vor amortiza investiția și vor produce doar profit.
+
*From here we established the prices for the Bunkers and upgrades, thus in time each of them will recover the investment and only produce profit.
[[File:Bunkerupgrades.png|thumb|390px|#13 Îmbunătățiri]]
+
[[File:Bunkerupgrades.png|thumb|390px|#13 Upgrades]]
  
= Îmbunătățirile =
+
= Upgrades =
*Acestea eficientizează consumul de provizii, producerea de stoc sau atacarea Bunkerului de către rivali, astfel:
+
*These improve supply consumption, production of stock or being attacked by rivals, like so:
**Securitate: un Bunker cu această îmbunătățire nu va putea fi atacat de către rivali.
+
**Security: a Bunker with this upgrade cannot be attacked by rivals.
**Staff: un Bunker cu această îmbunătățire va consuma mai greu proviziile, deci va trebui aprovizionat mai rar, și va produce mai repede stoc, deci va aduce profit mai repede.
+
**Staff: a Bunker with this upgrade will consume supplies harder, so it will need resupplying more rarely, will produce stock sooner, so it will bring more profit.
**Echipament: un Bunker cu această îmbunătățire va consuma mai greu proviziile, deci va trebui aprovizionat mai rar, și va produce mai repede stoc, deci va aduce profit mai repede.
+
**Echipament: a Bunker with this upgrade will consume supplies harder, so it will need resupplying more rarely, will produce stock sooner, so it will bring more profit.
*Îmbunătățirile se pierd la schimbarea sau distrugerea Bunkerului.
+
*Upgrades get lost if you change or destroy the Bunker.
  
= Distrugerea =
+
= Destroy =
*Opțiunea de distrugere a Bunkerului prezentă în Centrul de Comandă (imaginea #6) va șterge de pe cont Bunkerul deținut, fără a primi nimic în schimbul său.
+
*The destroy option for the Bunker will delete it from your account, without getting anything in return.
*La distrugere se pierde tot ce ține de Bunker (provizii, stoc, îmbunătățiri, etc.) iar acțiunea este ireversibilă.
+
*When destroying it you lose (supplies, stock, upgrades, etc.) and this action cannot be undone.

Revision as of 12:08, 24 June 2020

Other languages:
English • ‎Română
#1 Bunkers
#2 Basin Bunker
#3 Diablo Bunker
#4 Blueberry Bunker
#5 /buybunker
#6 The Command Center
#7 Resupply
#8 Rob a Rival
#9 Salvage Yard Job
#10 Steal the Cargobob
#11 Get the Cash
#12 Vehicle Stock

The Bunker System project is inspired from GTA V Online and implemented in our own way on sa-mp. The Bunker represents in fact a new way of making money in game, having an active part in which the player must work alone or together with friends, as well as a passive part in which it's self sustained. In the lines below you will find more information.
There are a total of three Bunkers (image #1) added that can be bought starting with level 10, respresented via a disk on the map if you are close to them:

Bunkers

Basin Bunker

Basin Bunker is located near Shady Basin, close to Mount Chiliad (image #2) and it's the cheapest out of the 3 bunkers having a buying price of 1,000,000$.
It has 3 types of upgrades with the following prices: 400,000$ equipment, 400,000$ staff, 200,000$ security.
The position of this bunker is not great, this is why the price is lower than the others, but it is ideal for people who want to see how the bunker works and not spend too much from the beginning.

Diablo Bunker

Diablo Bunker is located in the El Castillo Del Diablo area, close to HQ National Guard (image #3). It has the middle buying price of 2,500,000$.
It has 3 types of upgrades with the following prices: 600,000$ equipment, 600,000$ staff, 300,000$ security.
The position is ideal, but not the best, having relatively fast routes to the majority of possible destinations.

Blueberry Bunker

Blueberry Bunker is located near Blueberry city, near HQ Hitmen (image #4). This is the most expensive of the three bunkers and can be bought for 3,500,000$.
It has 3 types of upgrades with the following prices: 800,000$ equipment, 800,000$ staff, 400,000$ security.
The position is in the center of the map, making it the perfect buy for those who seek the most profitable Bunker.

General characteristics

 • Bunkers can be bought starting from level 10. In order to buy one you need to go to its location on the map and use /buybunker (image #5) if you have the necessary cash in hand.
 • Each player can buy a single Bunker per account. More players can own a Bunker in the same location.
 • The Bunker is not tranferrable on other accounts nor can it be sold to other players. If you own a Bunker and wish to buy a more expensive one, you will only pay the difference in value. Remember that upgrades, provisions and stock from the old Bunker will be lost when buying another one.
 • Only the owner can enter the Bunker, as long as they don't have wanted. If you get wanted while inside the Bunker you will get kicked out of it.
 • Bunker Missions cannot be started if you do not have the appropriate licenses.

The Command Center

 • The Bunker can be managed from the command center (image #6) using the command /bunker. If you do not know where it is just type the command when you enter the Bunker and you will receive a checkpoint with the location.
 • The command center allows to check supplies, stock, total earnings from the Bunker, to start supply missions, sell stock, buy upgrades or destroy the Bunker.

Resupply and Supplies

 • The Bunker needs supplies in order to produce stock. To gather supplies you need to access the Resupply button and you will see a dialog where you can start a resupply mission as well as invite players to help you.
 • A Bunker owner can invite up to 3 friends to help out with resupply, thus making the resupply process quicker.
 • The capacity quantity a Bunker can have is 100 units.
 • The resupply missions cannot be started if the Bunker has at least 80 units of supplies.
 • There are a total of 4 resupply missions, being given random by the server:

Rob a Rival

 • If there are any Bunkers owned by other players and they do not have the Security upgrade, you may get a mission to attack and steal their supplies if they have at least 25 units of supplies.
 • If you receive such a mission you need to go to the Bunker marked on the map via a checkpoint and destroy the 4 safes. They are visible as seen in the image above and can be found in on the exterior of the Bunkers. In order to destroy them you need to shoot them with a weapon until they disappear.
 • Owners of attacked Bunkers have the right to defend them.
 • This mission will have a time of 15 minutes. If you do not finish the mission in time you need to start a new one.
 • If the mission is successful, the attacked Bunker will lose 25 units of supplies and the attacker will receive 25 units of supplies for each destroyed safe, thus they can fully fill out the supplies of their Bunker in just one such mission.

Salvage Yard Job

 • Somewhere on the map there will be spawned some Rumpo vehicles that contain supplies and must be delivered to the Bunker.
 • When starting a resupply mission don't forget to have a vehicle near your Bunker so you can have a means of transport to your destination.
 • Each Rumpo you deliver will grow supplies from the Bunker with 13 units, and during a mission each participant will get to deliver 2 Rumpo, so a total of 26 units of supplies per participant.
 • If during a mission there are 4 participants, the supplies will fill out to 100 units in just one mission. So in order to better manage your time we suggest you call out your friends for help, otherwise you will have to do multiple resupply missions.
 • The time allocated for this mission is between 20 and 30 minutes depending on the Bunker you own.

Steal the Cargobob

 • Somewhere on the map there will be spawned some Cargobobs that contain supplies and must be delivered to the Bunker.
 • When starting a resupply mission don't forget to have a vehicle near your Bunker so you can have a means of transport to your destination.
 • Each Cargobob you deliver will grow supplies from the Bunker with 13 units, and during a mission each participant will get to deliver 2 Cargobobs, so a total of 26 units of supplies per participant.
 • If during a mission there are 4 participants, the supplies will fill out to 100 units in just one mission. So in order to better manage your time we suggest you call out your friends for help, otherwise you will have to do multiple resupply missions.
 • The time allocated for this mission is between 20 and 30 minutes depending on the Bunker you own.

Get the Cash

 • Somewhere on the map there will be spawned some Securicars that contain supplies and must be delivered to the Bunker.
 • When starting a resupply mission don't forget to have a vehicle near your Bunker so you can have a means of transport to your destination.
 • Each Securicar you deliver will grow supplies from the Bunker with 13 units, and during a mission each participant will get to deliver 2 Securicars, so a total of 26 units of supplies per participant.
 • If during a mission there are 4 participants, the supplies will fill out to 100 units in just one mission. So in order to better manage your time we suggest you call out your friends for help, otherwise you will have to do multiple resupply missions.
 • The time allocated for this mission is between 20 and 30 minutes depending on the Bunker you own.

Using Supplies

 • For a Bunker to produce stock it needs supplies.
 • Bunkers with upgrades will consume supplies harder, thus will produce more stock in time and you will have to resupply more rarely.
 • These supplies get consumed in time, like so:
  • Bunker without any upgrades: 1 unit is consumed in 100 seconds
  • Bunker with staff or equipment upgrade: 1 unit is consumed in 200 seconds
  • Bunker with staff + equipment upgrade: 1 unit is consumed in 300 seconds
 • Having in mind the numbers above, a Bunker with no upgrades will need resupplying at each 2-3 hours while a fully upgraded Bunker will need resupplying at every 8-9 hours.

Selling and Stock

 • Stock can be sold starting from at least 1 unit of stock.
 • The price for stock unit is of 1,000$ for selling in a close location or 2,000$ for selling in a far location.
 • So if you have 100 units of stock you will get 100,000$ if you sell close or 200,000$ if you sell far.
 • Depending on how much stock you sell, you will need to deliver multiple Bandito vehicles to the location marked on the map. It is indicated that if you sell stock that fits more than 1 vehicle to invite friends to help you out, or you will have to make multiple trips to sell the accumulated stock. More information can be found in image #12.
 • Each helper for the sale mission will receive 10% of the final payment, without substracting money from what the Bunker owner receives.
 • The time for stock sale is 5 minutes for close sale or 10 minutes for selling farther away.

Stock

 • For a Bunker to produce stock it needs supplies. Stock is produced ONLY when the owner is online.
 • Bunkers with upgrades will crate stock sooner, thus will produce more stock in time and bring profits quicker.
 • Stock gets created in time, like so:
  • Bunker without any upgrades: 1 unit is created each 20 minutes
  • Bunker with staff or equipment upgrade: 1 unit is created each 15 minutes
  • Bunker with staff + equipment upgrade: 1 unit is created each 10 minutes
 • Having in mind the numbers above, a Bunker with no upgrades will have full stock in about 33 hours while a fully upgraded Bunker will have full stock in about 16 hours.
 • From here we established the prices for the Bunkers and upgrades, thus in time each of them will recover the investment and only produce profit.
#13 Upgrades

Upgrades

 • These improve supply consumption, production of stock or being attacked by rivals, like so:
  • Security: a Bunker with this upgrade cannot be attacked by rivals.
  • Staff: a Bunker with this upgrade will consume supplies harder, so it will need resupplying more rarely, will produce stock sooner, so it will bring more profit.
  • Echipament: a Bunker with this upgrade will consume supplies harder, so it will need resupplying more rarely, will produce stock sooner, so it will bring more profit.
 • Upgrades get lost if you change or destroy the Bunker.

Destroy

 • The destroy option for the Bunker will delete it from your account, without getting anything in return.
 • When destroying it you lose (supplies, stock, upgrades, etc.) and this action cannot be undone.